Seminář v Trenčíně

20.12.2013 14:06


 10. - 24. 7. 2014   Trenčín


10. - 12. 7. 2014, Trenčín: - pre kňazov, psychológov, psychiatrov a modlitebníkov v službe za "vnútorné uzdravenie a oslobodenie"


15. - 19. 7. 2014, Trenčín: VNÚTORNÉ  UZDRAVENIE


20. - 24. 7. 2014, Trenčín: ROZLIŠOVANIE  DUCHOV

Prihlášky /na stiahnutie na www.ozhelper.sk / zaslať poštou na: OZ  Helper, Krasinského 9, 821 04  Bratislava


Bližšie informácie: seminar.elena@gmail.com