Horské kázání - Blahoslavenství

20.12.2013 14:03


Děkanství farnosti sv. Vavřince v Hodoníně pod záštitou Mons. Josefa Zouhara  pořádá duchovní obnovu s O. Eliasem Vellou OFM Conv.


Téma:   Horské kázání  -  Blahoslavenství


Přihlášky:      www.farnosthodonin.cz


Informace: 731 626 073     obnovahodonin@seznam.cz
Zájemcí o obytování : hlaste se nejpozději do konce dubna 2018