Jak se modlit za uzdravení

20.12.2015 14:33

 

Premonstrátský klášter pod záštitou O. opata Jáchyma organizuje seminář vedený O. Eliasem Vellou OFM Conv.

 

Datum: 8. -12. června 2017

 

Téma: Jak se modlit za uzdravení

 

Informace o semináři, programu a přihlášcebudou s předstihem na na webových stránkách želivského kláštera: www.zeliv.eu