Exercicie pro plzeňskou diecézi - téma: Ježíš je Pán

09.12.2013 15:00
 

 Tyto exercicie pořádá plzeňské biskupství a jsou jak pro účastníky  této diecéze, tak i pro ostatní zájemce. Je asi ještě 20 volných míst. Přihlášky lze získat na emailové adrese: slajsova@bip.cz


téma: Ježíš je Pán