P. Elias na Horňáckém kosení v Malé Vrbce

P. Elias na Horňáckém kosení v Malé Vrbce