P. Elias Vella OFM Conv. je katolický kněz, exorcista z Malty. Narodil se 28.února 1941 na Maltě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1964. V letech 1980 - 1986 byl provinciálním představeným františkánů minoritů na Maltě a od roku 1993 působí v diecézi jako hlavní exorcista a prezident diecézní komise pro okultismus a satanismus. Je žádáným kazatelem na duchovních cvičeních, seminářích a konferencích po celém světě. Je také autorem mnoha knih, které byly vydané v maltštině, angličtině, italštině, portugalštině, slovenštině a také v češtině.

Tyto jeho webové stránky chtějí nabídnout informace o jeho seminářích, duchovních cvičení a jiných aktivitách organizovaných v České a Slovenské republice v daném kalendářním roce.

 

 

V Kartuziánském nakladatelství právě vyšla kniha rozhovorů Václava Čápa (nejen) s P. Eliasem Vellou. Má 255 stran a nese název OTCEM PRO KAŽDÉHO. V první části kníhy  se mohou čtenáři lépe seznámit s životním příběhem P. Eliase, od jeho útlého dětství, dospívání  přes studia, kněžské svěcení až po jeho službu kněze a mezinárodního kazatele. Jedinečné svědectví o jeho hledání, rozhodování a vedení Duchem svatým po všech cestách jeho života je doplněné historickými fotografiemi z jeho rodinného archivu.

Ve druhé části jsou na fotografiích zachyceny jeho návštěvy České republiky a Slovenska.

Ve třetí části někteří tlumočníci a organizátoři seminářů O. Elias vyprávějí o tom, co pro ně tento vzácný kněz znamenal a jak mohli osobně zakusit jeho velké charisma otcovství.

 Předmluvu napsal P. Vojtěch Kodet, O.Carm. 


Objednání knihy: je možné u Václava Čápa na jeho e-mailové adrese – více na odkazu KNIHA  OTCEM PRO KAŽDÉHO  v levé úvodní části webových stránek.

 

Prodej knihy: na seminářích O. Eliase nebo Václava Čápa – více na odkazu seminář nebo další akce.

 

 

 

 

 

 

     

                 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: Prosíme o nestahování fotek Lenky Fojtíkové, která na ně vlastní autorská práva.